• بیگ بگ ها بهترین و ارزان ترین روش در حمل و نگهداری محصولات ریزو خشک می باشند.
  • این کیسه ها از پارچه های پلی پروپیلنی گردباف تولید شده و به دو صورت لامینه دار و بدون لامینه و با توجه به ضریب ایمنی عرضه می شوند.
  • بیگ بگ ها جهت حمل و انبارداری محصولات ساختمانی ، کود شیمیایی ، سیمان ، مواد غذایی و مواد شیمیایی استفاده می شوند.
  • کیسه های بیگ بگ با توجه به طراحی و دوخت این امکان را فراهم می سازد که در انبار هایی با فضای کم ، کیسه ها تا مرز ۳ عدد روی هم قرار گیرند.

BigBag

  • تولید کیسه از مواد گرانول پلی پرو پلین می باشد ابتدا مواد گرانول توسط دستگاه اکسیودر به نخ در ضخامت های ۳ ، ۲/۷ ، ۲/۵ و ۲ تبدیل می گردد و توسط دستگاههای بافنده به پارچه تبدیل می گردد و پارچه به اندازه های دلخواه برش خورده و توسط چرخ های دوزنده به دسته که این مواد  در نخ در به مختلف ۳ یا ۲ یا ۲/۵ یا ۲ کیسه می گردد و بعد از تبدیل شدن به نخ توسط دستگاههای بافنده به پارچه تبدیل می گردد و پارچه در اندازه های مختلف توسط دستگاه ها برش و چاپ خورده و پس از این به دسته های کشنده کیسه یا تسمه دوخت خورده توسط چرخ های دوزنده و به کیسه در اندازه های مختلف تبدیل می گردد.

Large_Frilagd S_frilagd XL_frilagd