ارتباط با ما

شما میتوانید با مراجعه حضوری به شرکت و یا استفاده از تلفن های تماس و ایمیل با ما در ارتباط باشید .

: اراک ، کیلومتر ۷ حاده بروجرد ، نرسیده به آب معدنی عقیق

: همه روزه از ۸ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۰

: Info@Sanginbaft.Com

: ۱۷ ۸۸ ۸۳۳ ۹۱۲

: ۲۴۴۴ ۵۸۲۷ ۰۸۶

: ۱۱۱۳ ۳۳۶۲ ۰۸۶

: ۱۱۰۱ ۳۳۶۲ ۰۸۶ فکس

فرم تماس